STICHTING AEON


Voor het bevorderen van

een oprecht bestaaN

VISIE STICHTING AEON

Synchroon aan het bewustworden van leven en dood ontstaan voorkeuren. Een voorkeur voor leven en een afkeer voor doodgaan.

Afgeleid hiervan hebben we vele voor- en afkeuren, zoals een voorkeur voor alles wat prettig is voor de zintuigen, het verkrijgen van complimentjes, enz, en een afkeer voor het tegendeel.  

Onbewust berusten al onze beslissingen op overleven, op het vermijden van het gevoel dood te gaan.  Zo worden we door ons eigen, geheel op maat gecreërde overlevingssysteem geleefd.                                

Wij nemen onszelf en de wereld waar door een bril en menen dat onze vervormde waarneming de werkelijkheid spiegelt.             We identificeren ons uitdrukkelijk met de manifestaties van dit overlevingssysteem: met onze 'gevoelens' gedachten en handelingen. Wij menen zelfs dat deze ons onderscheiden van anderen, dat zij onze individualiteit behelzen. Dit noemen we hechten.

In hechting houden we vast aan dát wat we menen te kennen of ons een voorstelling van kunnen maken.  In hechting overheerst in de diepte een angstig, ongemakkelijk gevoel dat te maken heeft met geen controle hebben over het bestaan.

Angst en controle behoren bij ons over-levingssysteem, niet bij ons hart.  Maar we identificeren ons met de stemmen en stemmingen van ons ego, omdat zij zo luid en overtuigend klinken, terwijl ons hart altijd zacht spreekt, vaak woordenloos en nooit argumenteert. 

Met argumenten en dreigingen zijn we grootgebracht, het is waar de wereldse wereld op draait.  We spreken de taal, het voelt vertrouwd, we voelen ons er thuis.

Immers, om in de grote wereld te kunnen bestaan zien we ons genoodzaakt ons af te scheiden van ons hart, onze werkelijke gevoelens en ons authentieke weten en geweten.  We leven in afscheiding, in loochening van ons echte werkelijke zelf.

Loochening en angst gaan altijd samen en versterken elkaar. Angst versterkt het gevoel te moeten overleven.

 

 - Vervolg visie Stichting AEON -

Deze neerwaartse spiraal, deze gevangenis van angst leidt tot een situatie waarin menselijkheid steeds meer ontbreekt (in onze beleving en in ons gedrag).

Door de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen kunnen we onze overlevingskansen steeds meer beïnvloeden. We zijn de mens als groot, machtig en maakbaar gaan zien.

Tegelijkertijd is ons zelfbeeld gekrompen: we hebben onszelf ontzield door in afscheiding te vluchten. We lijden collectief aan een diep, onuitwisbaar schuldgevoel.

Deze staat van psychische ontreddering, gematerialiseerd in de wereldwijde vernietiging van natuur en milieu, is voor iedereen zichtbaar en voelbaar.

Dat we desondanks gewoon doorgaan met onze manier van leven is puur vanuit ons verstand niet te begrijpen. Het lijkt een aangeboren afwijking, een imperfectie van het menselijk soort. 

De visie binnen Stichting AEON is dat de mens in wezen heel en compleet is en dat zijn gedrag het gevolg is van misperceptie: van het loochenen van zijn essentie, zijn natuurlijke staat van zijn. 

Wij menen dat de mens in staat is zichzelf te bevrijden uit deze zichzelfversterkende spiraal van loochening, angst en hechting middels bewustwording.

Wanneer we ons niet langer identificeren met ons niet-natuurlijke overlevingssysteem en onze vermeende eigenbelangen, lossen hechtingen op. Dan zijn we ons bewust van onze verbondenheid met alles en iedereen.       We zien dat ons 'belang' en het 'belang' van het grotere geheel in werkelijkheid nooit met elkaar conflicteren.

Zo kunnen we bij werkelijke antwoorden (ver-antwoord-ing) komen in de situaties die het bestaan ons geeft.  Deze staat van bewustzijn noemen we 'in compassie zijn' ofwel Volwassen zijn.

De visie van Stichting AEON wordt binnen leefgemeenschap GAEA door uiteenzettingen met de dagelijkse levenspraktijk getoetst en in praktijk gebracht.  


ALGEMENE GEGEVENS

KvK 41209601

RSIN 800604234

Oprichtingsdatum 28-06-1990

Bankrek nr. NL76 ABNA 0454 7753 50

BESTUUR

Voorzitter               M.C. van Santen

Secretaris               I.Z. de Jager

Penningmeester     I.L Visser

 FINANCIEN

Financieel Jaarverslag 2016:

Stichting AEON jaarrekening 2016.pdf Stichting AEON jaarrekening 2016.pdf
Grootte : 174,621 Kb
Type : pdf

CONTACT

Eerste Ceramstraat 6-1

1095 BL Amsterdam

+31. 20. 6638050

info@aeonfoundation.org

© Copyright STICHTING AEON